Thiết kế

CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU

CÔNG TRÌNH ĐÃ THI CÔNG

Chúng tôi

Ý tưởng

“Tập đoàn BTP Bách Tường Phát”
“Nội thất nhập khẩu Elissa”
“Ghế matxa thương hiệu Pongsan”
“Trần trang trí xuyên sáng”
“Ghế matxa thương hiệu Boss”
“Thương hiệu Moriitalia”
“Nội thất Hàn Quốc Kims Fullhouse”
“Thương hiệu thời trang Desigual”